Skip to main content
Agriculture and rural development

Dopisi s pripombami k strateškim načrtom SKP

Evropska komisija je pripravila dopise s pripombami k osnutkom strateških načrtov SKP, ki so jih predložile države EU.

Ozadje

Države EU so od Komisije prejele dopise s pripombami, ki vsebujejo ocene njihovih predlaganih strateških načrtov SKP. Ti dopisi zajemajo pregled tega, kako so države EU opredelile svoje potrebe, ter pregled temeljnih dokazov, ki so jih uporabile, ukrepov, ki jih nameravajo izvajati, in ciljev, ki so si jih zastavile. 

Dopisi s pripombami so vmesni korak v postopku Komisije za skupno oceno in odobritev strateških načrtov SKP. Zdaj se od vsake države EU pričakuje, da bo pripombe obravnavala in predložila revidirano različico načrtov. Do takrat ima vsaka država možnost, da poda pripombe v zvezi s svojim dopisom s pripombami.

Dopisi s pripombami so objavljeni v obliki, v kakršni so bili poslani vsaki državi EU. Nekatere države EU so se morda strinjale, da svoj dopis s pripombami prejmejo le v angleščini.

Tudi pripombe držav EU so objavljene v obliki, v kakršni so bile predložene, razen če je država EU nasprotovala njihovi objavi. Kot take so pripombe nekaterih držav morda na voljo le v uradnem jeziku zadevne države. 

Več dopisov s pripombami in pripomb držav EU bo objavljenih, ko bodo na voljo.

Dokumenti

Belgija

12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Prenesi

Bolgarija

12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Prenesi

Češka

5 MAJ 2022
Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Prenesi
31 MAJ 2022
Czechia's comments on Commission observation letter
Czech
(218.51 KB - PDF)
Prenesi

Nemčija

12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Prenesi

Danska

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Prenesi

Estonija

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Estonia's comments on Commission observation letter
Estonian
(222.58 KB - PDF)
Prenesi

Irska

31 MAREC 2022
Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Prenesi
22 APRIL 2022
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Prenesi

Španija

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Prenesi

Grčija

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Prenesi
5 MAJ 2022
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Prenesi

Francija

28 APRIL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Prenesi

Hrvaška

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Prenesi

Italija

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Prenesi

Ciper

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Prenesi
6 MAJ 2022
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Prenesi

Latvija

12 MAJ 2022
Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Prenesi
12 MAJ 2022
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Prenesi

Litva

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Prenesi

Luksemburg

4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Prenesi
4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Prenesi
4 MAJ 2022
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Prenesi

Madžarska

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Prenesi

Malta

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Prenesi
3 MAJ 2022
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Prenesi

Nizozemska

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Prenesi

Avstrija

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Prenesi

Poljska

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Poland' comments on Commission observation letter
Polish
(328.58 KB - PDF)
Prenesi

Portugalska

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Prenesi

Romunija

12 JULIJ 2022
Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Prenesi
12 JULIJ 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Prenesi

Slovenija

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
slovenščina
(175.69 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Prenesi

Slovaška

3 JUNIJ 2022
Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Prenesi
3 JUNIJ 2022
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Prenesi

Finska

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Prenesi

Švedska

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Prenesi
28 APRIL 2022
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Prenesi