Skip to main content
Agriculture and rural development

Listy s pripomienkami k strategickým plánom SPP

Európska komisia vypracovala listy s pripomienkami k návrhom strategických plánov SPP, ktoré predložili krajiny EÚ.

Súvislosti

Krajiny EÚ dostali od Komisie listy s pripomienkami, v ktorých sa posudzujú ich navrhované strategické plány SPP. V týchto listoch sa skúma, ako krajiny EÚ identifikovali svoje potreby, aké podklady použili, aké intervencie plánujú vykonať a aké ciele si stanovili. 

Listy s pripomienkami sú medzikrokom v rámci celkového procesu posudzovania a schvaľovania strategických plánov SPP zo strany Komisie. Očakáva sa, že každá krajina EÚ sa bude zaoberať predloženými pripomienkami a predloží revidovanú verziu plánov. Každej krajine sa zároveň poskytla možnosť vyjadriť sa k listu s pripomienkami.

Listy s pripomienkami sa uverejňujú v podobe, v akej boli zaslané každej krajine EÚ. Niektoré krajiny EÚ mohli súhlasiť s tým, že svoj list s pripomienkami dostanú len v angličtine.

Vyjadrenia krajín EÚ sa uverejňujú v podobe, v akej boli doručené, pokiaľ krajina EÚ nevzniesla námietku proti ich uverejneniu. Vyjadrenia niektorých krajín môžu byť preto dostupné len v úradnom jazyku danej krajiny. 

Ďalšie listy s pripomienkami a vyjadrenia krajín EÚ budú uverejnené hneď, ako budú k dispozícii.

Dokumenty

Belgicko

12 JÚL 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Stiahnuť

Bulharsko

12 JÚL 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Stiahnuť

Česká republika

5 MÁJ 2022
Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Stiahnuť
31 MÁJ 2022
Czechia's comments on Commission observation letter
Czech
(218.51 KB - PDF)
Stiahnuť

Nemecko

12 JÚL 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Stiahnuť

Dánsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Stiahnuť

Estónsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Estonia's comments on Commission observation letter
Estonian
(222.58 KB - PDF)
Stiahnuť

Írsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Stiahnuť

Španielsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Stiahnuť

Grécko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Stiahnuť
5 MÁJ 2022
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Stiahnuť

Francúzsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Stiahnuť

Chorvátsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Stiahnuť

Taliansko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Stiahnuť

Cyprus

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Stiahnuť
6 MÁJ 2022
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Stiahnuť

Lotyšsko

12 MÁJ 2022
Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Stiahnuť
12 MÁJ 2022
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Stiahnuť

Litva

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Stiahnuť

Luxembursko

4 MÁJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Stiahnuť
4 MÁJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Stiahnuť
4 MÁJ 2022
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Stiahnuť

Maďarsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Stiahnuť

Malta

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Stiahnuť
3 MÁJ 2022
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Stiahnuť

Holandsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Stiahnuť

Rakúsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Stiahnuť

Poľsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Poland' comments on Commission observation letter
Polish
(328.58 KB - PDF)
Stiahnuť

Portugalsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Stiahnuť

Rumunsko

12 JÚL 2022
Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Stiahnuť
12 JÚL 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Stiahnuť

Slovinsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
Slovenian
(175.69 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Stiahnuť

Slovensko

3 JÚN 2022
Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Stiahnuť
3 JÚN 2022
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Stiahnuť

Fínsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Stiahnuť

Švédsko

28 APRÍL 2022
Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Stiahnuť
28 APRÍL 2022
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Stiahnuť