Skip to main content
Agriculture and rural development

Pisma z uwagami na temat planów strategicznych WPR

Komisja Europejska przekazała pisma z uwagami na temat projektów planów strategicznych WPR przedłożonych przez kraje UE.

Kontekst

Kraje UE otrzymują od Komisji pisma z uwagami oceniające ich proponowane plany strategiczne WPR. W pismach tych przeanalizowano, w jaki sposób kraje UE określiły swoje potrzeby, jakie dowody przedstawiły, jakie interwencje zamierzają wdrożyć oraz jakie cele wyznaczyły. 

Pisma z uwagami stanowią etap pośredni w prowadzonym przez Komisję procesie ogólnej oceny i zatwierdzania planów strategicznych WPR. Obecnie oczekuje się, że każdy kraj UE przeanalizuje otrzymane uwagi i przedstawi zmienioną wersję swojego planu. W międzyczasie każde państwo miało możliwość skomentowania otrzymanego pisma z uwagami.

Pisma z uwagami są publikowane w formie, w jakiej zostały wysłane do każdego kraju UE. Niektóre kraje UE mogły uzgodnić, że pismo z uwagami zostanie do nich skierowane wyłącznie w języku angielskim.

Uwagi krajów UE są publikowane w formie w jakiej zostały otrzymane, chyba że dane państwo członkowskie sprzeciwiło się ich publikacji. W związku z tym uwagi niektórych krajów mogą być dostępne wyłącznie w języku urzędowym danego kraju. 

Kolejne pisma z uwagami i uwagi krajów UE zostaną opublikowane, gdy tylko będą dostępne.

Dokumenty

Belgia

12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Pobierz

Bułgaria

12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Pobierz

Czechy

5 MAJ 2022
Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Pobierz
31 MAJ 2022
Czechia's comments on Commission observation letter
Czech
(218.51 KB - PDF)
Pobierz

Niemcy

12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Pobierz

Dania

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Pobierz

Estonia

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Estonia's comments on Commission observation letter
Estonian
(222.58 KB - PDF)
Pobierz

Irlandia

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Pobierz

Hiszpania

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Pobierz

Grecja

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Pobierz
5 MAJ 2022
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Pobierz

Francja

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Pobierz

Chorwacja

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Pobierz

Włochy

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Pobierz

Cypr

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Pobierz
6 MAJ 2022
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Pobierz

Łotwa

12 MAJ 2022
Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Pobierz
12 MAJ 2022
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Pobierz

Litwa

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Pobierz

Luksemburg

4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Pobierz
4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Pobierz
4 MAJ 2022
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Pobierz

Węgry

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Pobierz

Malta

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Pobierz
3 MAJ 2022
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Pobierz

Holandia

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Pobierz

Austria

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Pobierz

Polska

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Poland' comments on Commission observation letter
polski
(328.58 KB - PDF)
Pobierz

Portugalia

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Pobierz

Rumunia

12 LIPIEC 2022
Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Pobierz
12 LIPIEC 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Pobierz

Słowenia

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
Slovenian
(175.69 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Pobierz

Słowacja

3 CZERWIEC 2022
Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Pobierz
3 CZERWIEC 2022
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Pobierz

Finlandia

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Pobierz

Szwecja

28 KWIECIEŃ 2022
Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Pobierz
28 KWIECIEŃ 2022
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Pobierz