Skip to main content
Agriculture and rural development

Märgukirjad ÜPP strateegiakavade kohta

Euroopa Komisjon on saatnud ELi liikmesriikidele märgukirjad nende esitatud ÜPP strateegiakavade projektide kohta.

Taust

ELi riigid on saanud komisjonilt märgukirjad, milles hinnatakse nende kavandatud ÜPP strateegiakavasid. Neis märgukirjades uuritakse, kuidas ELi liikmesriigid tegid kindlaks oma vajadused, milliseid tõendid nad kasutasid, milliseid sekkumisi nad kavatsevad rakendada ja millised eesmärgid nad on seadnud. 

Märgukirjad on vaheetapp komisjoni üldises ÜPP strateegiakavade hindamise ja heakskiitmise menetluses. Nüüd oodatakse, et kõik ELi liikmesriigid analüüsiksid märgukirjas esitatud tähelepanekuid ja esitaksid strateegiakavade läbivaadatud versiooni. Vahepeal on igale riigile antud võimalus esitada saadud märgukirja kohta märkusi.

Märgukirjad avaldatakse nii, nagu need saadeti igale ELi liikmesriigile. Mõni ELi liikmesriik oli nõus saama oma märgukirja ainult inglise keeles.

Lisaks avaldatakse ELi liikmesriikide märkused nii, nagu need saadi, välja arvatud juhul, kui ELi liikmesriik on olnud nende avaldamise vastu. Seega võivad teatavate liikmesriikide märkused olla kättesaadavad üksnes selle riigi ametlikus keeles. 

ELi liikmesriikide täiendavad märgukirjad ja märkused avaldatakse vastavalt nende kättesaadavusele.

Dokumendid

Belgia

12 JUULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Laadige alla

Bulgaaria

12 JUULI 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Laadige alla

Tšehhi Vabariik

5 MAI 2022
Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Laadige alla
31 MAI 2022
Czechia's comments on Commission observation letter
Czech
(218.51 KB - PDF)
Laadige alla

Saksamaa

12 JUULI 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Laadige alla

Taani

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Laadige alla

Eesti

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Estonia's comments on Commission observation letter
eesti
(222.58 KB - PDF)
Laadige alla

Iirimaa

31 MÄRTS 2022
Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Laadige alla
22 APRILL 2022
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Laadige alla

Hispaania

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Laadige alla

Kreeka

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Laadige alla
5 MAI 2022
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Laadige alla

Prantsusmaa

28 APRILL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Laadige alla

Horvaatia

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Laadige alla

Itaalia

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Laadige alla

Küpros

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Laadige alla
6 MAI 2022
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Laadige alla

Läti

12 MAI 2022
Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Laadige alla
12 MAI 2022
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Laadige alla

Leedu

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Laadige alla

Luksemburg

4 MAI 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Laadige alla
4 MAI 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Laadige alla
4 MAI 2022
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Laadige alla

Ungari

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Laadige alla

Malta

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Laadige alla
3 MAI 2022
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Laadige alla

Madalmaad

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Laadige alla

Austria

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Laadige alla

Poola

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Poland' comments on Commission observation letter
Polish
(328.58 KB - PDF)
Laadige alla

Portugal

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Laadige alla

Rumeenia

12 JUULI 2022
Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Laadige alla
12 JUULI 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Laadige alla

Sloveenia

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
Slovenian
(175.69 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Laadige alla

Slovakkia

3 JUUNI 2022
Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Laadige alla
3 JUUNI 2022
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Laadige alla

Soome

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Laadige alla

Rootsi

28 APRILL 2022
Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Laadige alla
28 APRILL 2022
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Laadige alla