Skip to main content
Agriculture and rural development

Breve med bemærkninger til de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik

Europa-Kommissionen har sendt breve med bemærkninger til de udkast til strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, som EU-landene har fremlagt.

Baggrund

EU-landene har modtaget breve med bemærkninger fra Kommissionen om deres foreslåede strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. Brevene handler om, hvordan EU-landene har identificeret deres behov, den dokumentation, de har brugt, de indgreb, de har tænkt sig at foretage, og de mål, de har sat. 

Brevene med bemærkninger er et midlertidigt skridt i Kommissionens overordnede vurderings- og godkendelsesproces for de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. EU-landene skal nu rette op på de problemer, der påpeges i bemærkningerne og indsende reviderede versioner af planerne. Inden da kan landene kommentere de breve med bemærkninger, som de har modtaget.

Brevene med bemærkninger offentliggøres, som de er blevet sendt til EU-landene. Nogle EU-lande kan have valgt kun at modtage deres brev på engelsk.

EU-landenes kommentarer offentliggøres, som de modtages, medmindre landet ikke vil have dem offentliggjort. Der kan være kommentarer fra nogle lande, som kun er tilgængelige på landets officielle sprog. 

Der vil blive offentliggjort flere breve med bemærkninger og kommentarer fra EU-landene, efterhånden som de sendes og modtages.

Dokumenter

Belgien

12 JULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Download

Bulgarien

12 JULI 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Download

Tjekkiet

5 MAJ 2022
Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Download
31 MAJ 2022
Czechia's comments on Commission observation letter
Czech
(218.51 KB - PDF)
Download

Tyskland

12 JULI 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Download

Danmark

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Download

Estland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Estonia's comments on Commission observation letter
Estonian
(222.58 KB - PDF)
Download

Irland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Download

Spanien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Download

Grækenland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Download
5 MAJ 2022
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Download

Frankrig

28 APRIL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Download

Kroatien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Download

Italien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Download

Cypern

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Download
6 MAJ 2022
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Download

Letland

12 MAJ 2022
Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Download
12 MAJ 2022
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Download

Litauen

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Download

Luxembourg

4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Download
4 MAJ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Download
4 MAJ 2022
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Download

Ungarn

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Download

Malta

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Download
3 MAJ 2022
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Download

Holland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Download

Østrig

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Download

Polen

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Poland' comments on Commission observation letter
Polish
(328.58 KB - PDF)
Download

Portugal

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Download

Rumænien

12 JULI 2022
Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Download
12 JULI 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Download

Slovenien

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
Slovenian
(175.69 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Download

Slovakiet

3 JUNI 2022
Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Download
3 JUNI 2022
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Download

Finland

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Download

Sverige

28 APRIL 2022
Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Download
28 APRIL 2022
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Download