Skip to main content
Agriculture and rural development

Dopisy s připomínkami ke strategickým plánům SZP

Evropská komise zaslala zemím EU dopisy s připomínkami k jejich návrhům strategických plánů SZP.

Souvislosti

Komise zasílá zemím EU dopisy s připomínkami, v nichž hodnotí jejich navrhované strategické plány SZP. Tyto dopisy rozebírají, jaké potřeby si jednotlivé země EU určily, jaké podklady k tomu použily, jaké intervence hodlají provést a jaké cíle si stanovily. 

Dopisy s připomínkami jsou průběžným krokem v procesu celkového hodnocení a schvalování strategických plánů SZP ze strany Komise. Od zemí EU se očekává, že se budou těmito připomínkami zabývat a že předloží upravenou verzi svého plánu. Předtím má každá země možnost se k dopisu s připomínkami vyjádřit.

Dopisy s připomínkami jsou zveřejněny v podobě, v jaké byly odeslány jednotlivým zemím EU. Některé země EU souhlasily s tím, že tento dopis obdrží pouze v angličtině.

Odpovědi zemí EU na tyto dopisy jsou zveřejněny v podobě, v jaké byly obdrženy. Každá země má ale možnost vznést proti zveřejnění námitku. Odpovědi některých zemí jsou k dispozici pouze v úředním jazyce dané země. 

Zveřejňování dopisů s připomínkami a odpovědí zemí EU probíhá postupně v pořadí, v jakém jsou k dispozici.

Dokumenty

Belgie

Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Stáhnout
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Stáhnout
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Stáhnout
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Stáhnout
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Stáhnout

Bulharsko

Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Stáhnout
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Stáhnout
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Stáhnout

Česká republika

Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Stáhnout
Czechia's comments on Commission observation letter
čeština
(218.51 KB - PDF)
Stáhnout

Německo

Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Stáhnout
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Stáhnout
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Stáhnout

Dánsko

Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Stáhnout
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Stáhnout

Estonsko

Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Stáhnout
Estonia's comments on Commission observation letter
Estonian
(222.58 KB - PDF)
Stáhnout

Irsko

Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Stáhnout
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Stáhnout

Španělsko

Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Stáhnout
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Stáhnout
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Stáhnout

Řecko

Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Stáhnout
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Stáhnout

Francie

Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Stáhnout
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Stáhnout
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Stáhnout

Chorvatsko

Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Stáhnout
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Stáhnout

Itálie

Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Stáhnout
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Stáhnout

Kypr

Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Stáhnout
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Stáhnout

Lotyšsko

Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Stáhnout
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Stáhnout

Litva

Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Stáhnout
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Stáhnout

Lucembursko

Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Stáhnout
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Stáhnout
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Stáhnout

Maďarsko

Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Stáhnout
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Stáhnout
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Stáhnout

Malta

Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Stáhnout
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Stáhnout

Nizozemsko

Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Stáhnout
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Stáhnout

Rakousko

Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Stáhnout
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Stáhnout

Polsko

Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Stáhnout
Poland' comments on Commission observation letter
Polish
(328.58 KB - PDF)
Stáhnout

Portugalsko

Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Stáhnout
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Stáhnout

Rumunsko

Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Stáhnout
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Stáhnout
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Stáhnout

Slovinsko

Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Stáhnout
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
Slovenian
(175.69 KB - PDF)
Stáhnout
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Stáhnout

Slovensko

Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Stáhnout
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Stáhnout

Finsko

Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Stáhnout
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Stáhnout

Švédsko

Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Stáhnout
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Stáhnout