Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Писма със забележки относно стратегическите планове по ОСП

Европейската комисия изпрати писма със забележки относно проектите за стратегически планове по ОСП, представени от държавите от ЕС.

Контекст

Държавите от ЕС получават писма със забележки от Комисията, в които се прави оценка на предложените от тях стратегически планове по ОСП. В тези писма се анализира как държавите от ЕС са определили своите нужди, подкрепящите ги доказателства, интервенциите, които възнамеряват да реализират, и определените от тях цели. 

Писмата със забележки са междинна стъпка в процеса на Комисията за цялостна оценка и одобрение на стратегическите планове по ОСП. От всяка държава от ЕС сега се очаква да отговори на направените забележки и да представи преработена версия на своя план. Междувременно на всяка държава бе дадена възможност да коментира своето писмо със забележки.

Писмата със забележки се публикуват във вида, в който са изпратени до всяка държава от ЕС. Някои държави от ЕС може да са дали съгласие да получат своето писмо със забележки само на английски език.

Освен това коментарите от държавите от ЕС се публикуват във вида, в който са получени, освен ако съответната държава от Съюза не възрази срещу публикуването. Поради това коментарите на някои държави могат да бъдат достъпни само на техния официален език. 

Допълнителни писма със забележки и коментари от държавите от ЕС ще бъдат публикувани веднага щом станат налични.

Документи

Белгия

12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Flanders
English
(681.5 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Flanders' comments on Commission observation letter
English
(142.83 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia
English
(134.8 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Belgium's CAP strategic plan – Wallonia – annex
English
(614.32 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Wallonia's comments on Commission observation letter
English
(347.57 KB - PDF)
Изтегляне

България

12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan
English
(135.56 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Bulgaria's CAP strategic plan – annex
English
(895.53 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Bulgaria's comments on Commission observation letter
English
(152.01 KB - PDF)
Изтегляне

Чешка република

5 МАЙ 2022
Commission observation letter on Czechia's CAP strategic plan
English
(583.79 KB - PDF)
Изтегляне
31 МАЙ 2022
Czechia's comments on Commission observation letter
Czech
(218.51 KB - PDF)
Изтегляне

Германия

12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan
English
(132.99 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Germany's CAP strategic plan – annex
English
(669.42 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
German's comments on Commission observation letter
English
(2.62 MB - PDF)
Изтегляне

Дания

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Denmark's CAP strategic plan
English
(525.73 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Denmark's comments on Commission observation letter
English
(189 KB - PDF)
Изтегляне

Естония

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Estonia's CAP strategic plan
English
(719.11 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Estonia's comments on Commission observation letter
Estonian
(222.58 KB - PDF)
Изтегляне

Ирландия

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Ireland's CAP strategic plan
English
(490.93 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Ireland's comments on Commission observation letter
English
(1.4 MB - PDF)
Изтегляне

Испания

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Spain's CAP strategic plan
English
(800.67 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 1
Spanish
(295.27 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Spain's comments on Commission observation letter – 2
Spanish
(445.42 KB - PDF)
Изтегляне

Гърция

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Greece's CAP strategic plan
English
(729.09 KB - PDF)
Изтегляне
5 МАЙ 2022
Greece's comments on Commission observation letter
Greek
(547.57 KB - PDF)
Изтегляне

Франция

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – cover
English
(135.23 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on France's CAP strategic plan – annex
French
(615.16 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
France's comments on Commission observation letter
French
(201.76 KB - PDF)
Изтегляне

Хърватия

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Croatia's CAP strategic plan
English
(649.2 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Croatia's comments on Commission observation letter
English
(590.91 KB - PDF)
Изтегляне

Италия

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – cover
English
(135.02 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Italy's CAP strategic plan – annex
Italian
(527.15 KB - PDF)
Изтегляне

Кипър

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Cyprus's CAP strategic plan
English
(675.93 KB - PDF)
Изтегляне
6 МАЙ 2022
Cyprus's comments on Commission observation letter
English
(152.94 KB - PDF)
Изтегляне

Латвия

12 МАЙ 2022
Commission observation letter on Latvia's CAP strategic plan
English
(787.88 KB - PDF)
Изтегляне
12 МАЙ 2022
Latvia's comments on Commission observation letter
English
(336.58 KB - PDF)
Изтегляне

Литва

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Lithuania's CAP strategic plan
English
(638.99 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Lithuania's comments on Commission observation letter
Lithuanian
(346.82 KB - PDF)
Изтегляне

Люксембург

4 МАЙ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan – cover
English
(200.71 KB - PDF)
Изтегляне
4 МАЙ 2022
Commission observation letter on Luxembourg's CAP strategic plan
French
(554.87 KB - PDF)
Изтегляне
4 МАЙ 2022
Luxembourg's comments on Commission observation letter
French
(310.86 KB - PDF)
Изтегляне

Унгария

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Hungary's CAP strategic plan
English
(620.45 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (official reply)
Hungarian
(289.33 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Hungary's comments on Commission observation letter (translation)
English
(111.75 KB - PDF)
Изтегляне

Малта

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Malta's CAP strategic plan
English
(634.13 KB - PDF)
Изтегляне
3 МАЙ 2022
Malta's comments on Commission observation letter
English
(212.34 KB - PDF)
Изтегляне

Нидерландия

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Netherlands' CAP strategic plan
English
(555.1 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Netherlands' comments on Commission observation letter
Dutch
(373 KB - PDF)
Изтегляне

Австрия

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Austria's CAP strategic plan
English
(511.08 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Austria's comments on Commission observation letter
German
(454.13 KB - PDF)
Изтегляне

Полша

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Poland's CAP strategic plan
English
(857.92 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Poland' comments on Commission observation letter
Polish
(328.58 KB - PDF)
Изтегляне

Португалия

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Portugal's CAP strategic plan
English
(626.81 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Portugal' comments on Commission observation letter
English
(469.38 KB - PDF)
Изтегляне

Румъния

12 ЮЛИ 2022
Commission observation letter on Romania's CAP strategic plan
English
(877.56 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 1
English
(345.07 KB - PDF)
Изтегляне
12 ЮЛИ 2022
Romania's comments on Commission observation letter – 2
English
(359.67 KB - PDF)
Изтегляне

Словения

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Slovenia's CAP strategic plan
English
(778.09 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (offical reply)
Slovenian
(175.69 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Slovenia's comments on Commission observation letter (translation)
English
(462.41 KB - PDF)
Изтегляне

Словакия

3 ЮНИ 2022
Commission observation letter on Slovakia's CAP strategic plan
English
(702.09 KB - PDF)
Изтегляне
3 ЮНИ 2022
Slovakia's comments on Commission observation letter
English
(363.01 KB - PDF)
Изтегляне

Финландия

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Finland's CAP strategic plan
English
(891.72 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Finland's comments on Commission observation letter
English
(310.62 KB - PDF)
Изтегляне

Швеция

28 АПРИЛ 2022
Commission observation letter on Sweden's CAP strategic plan
English
(694.53 KB - PDF)
Изтегляне
28 АПРИЛ 2022
Sweden's comments on Commission observation letter
English
(188.27 KB - PDF)
Изтегляне